Filipino

A. Ano ang panghalip?
Ang panghalip (o pronoun) ay bahagi ng pananalita na inihahali o ipinapalit sa pangngalan (noun) upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangngalan na hindi magandang pakinggan.

Halimbawa:
1. Si Maria (pangngalan)  ay pumunta sa palengke. Si Maria (pangngalan) ay bumili ng bangus. Bumili rin si Maria ng mga gulay.
Si Maria ay pumunta sa palengke. (Maaaring hindi na muna ihalili ang panghalip sa pangngalan sa unang pangungusap dahil hindi mauunawaan ang susunod na mga pangungusap.) Siya ay bumili ng bangus. Bumili rin siya ng mga gulay.
2. Ibigay mo ang mga aklat kay Rosa..
Ibigay mo ang mga ito sa kanya.
3.Kay Mila ang mga rosas na nasa mesa.
Sa kanya ang mga iyan.
4. Sina Jose at Pedro ay naliligo sa ilog.
Sila ay naliligo sa ilog.
5. Ang pag-heheersisyo ay mabuti sa katawan ni Juan.
Ito ay mabuti sa katawan niya.

B. Mga Uri ng Panghalip
Ang panghalip ay may limang uri. Ito ay ang mga sumusunod:

1. Panghalip na Panao  (Personal Pronoun)– ay ipinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan. May kailanan ang panghalip na panao. Ito ay maaaring isahan, dalawahan at maramihan.

Taong Nagsasalita
Isahan: Ako, akin, ko
a. Ako ay pupunta sa Maynila.
b. Akin ang laruang hawak mo.
c. Ibigay ko ito sa aking ina.

Dalawahan: kita, kata
a. Kita nang maligo sa ulan. (Maligo tayong dalawa sa ulan.)

Kata ay umawit.

b. Kata nang manood ng sine.  (Manood tayong dalawa ng sine.)

Maramihan: Tayo, kami, natin, naming, atin, amin
a. Tayo nang pumunta sa Antipolo.
b. Kami ay kakain sa JoliMc.
c. Bisitahin natin si Lola.
d. Atin ang pulang kotse.
e. Amin ang bahay na kulay bughaw.

Taong Kausap
Isahan: Ikaw, ka
a. Ikaw ang iniibig ko.
b. Pumunta ka sa opisina ng punong-guro.

Dalawahan: kita, kata
a. Magkikita kita sa tapat ng monumento ni Gat. Jose Rizal.
b. Maghuhulog kata ng pera sa bangko.

Maramihan: Kayo, inyo, ninyo
a. Kayo ang kanyang mga magulang.
b. Sa inyo ang asong nasagasaan.
c. Nasusunog ang bahay ninyo!

Taong Pinag-uusapan
Isahan: Siya, niya, kanya
a. Siya ang sumuntok sa akin.
b. Binigyan niya ako ng kendi.
c. Ibibigay ko ang damit na ito sa kanya.

Dalawahan: kita, kata
a. Ayaw nila kata sa atin. (Ayaw nila sa ating dalawa.)
b. Kita ay pinayagan nilang magpakasal sa huwes.

Maramihan: Sila, kanila, nila
a. Nagbigay sila ng donasyon sa simbahan.
b. Kanila ang ospital na iyon.
c. Bibigyan nila tayo ng mga pasalubong.

 1. Panghalip na Pamatlig(Demonstrative Pronoun)– ay inihalili sa pangngalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangngalan. Iinihalili rin ito sa pangngalan na malapit o malayo sa nagsasalita, kinakausap o nag-uusap.

  Malapit sa Nagsasalita
  -ito/ ire   ( Ito ay masarap na prutas. Ire ay ibinigay sa akin ng aking butihing ina.)
  -heto ( Heto na ang pasalubong ko sa inyo.)
  -dito  ( Ditoka maghiwa ng mga gulay.)

  Malapit sa Kausap
  -iyan   ( Iyan ang libro ko.)
  -hayan/ ayan  (Hayan/Ayan na sa likod mo ang asong ulol!)
  -diyan (Diyan mo ilapag ang mga bayong.)

  Malayo sa Nag-uusap
  -iyon  (Iyon ang bahay nila Paulo.)
  -hayun/ ayun  (Hayun/Ayun ang magnanakaw!)
  -doon (Doon tayo kumain.)

 1. Panghalip na Panaklaw(Indefinite Pronoun)- ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangngalan.

  Nagsasaad ng Kaisahan
  a. Isa  (Isa tayo sa pinagpala ng Diyos.)
  b. Isapa  (Isapa ang pagpuputol ng kahoy sa gubat.)
  c. Iba   (Iba ang bahay sa tahanan.)
  d. bawat isa (Bawa’t isa ay mayroon tungkulin sa bayan.)

  Nagsasaad ng dami o kalahatan
  a. Lahat (Lipunin ang lahat ng peste!)
  b. Tanan  (Magandang halimbawa ang ipinakita niya sa tanan.)
  c. Pulos (Pulos kalokohan ang pinagsasabi niya.)
  d. Balana  ( Iniisip nila na walang ginawa si Pangulong Marcos para sa kabutihan ng balana.)
  e. Pawang  (Ang iginanti niya ay pawang kabutihan.)
  f. Madla  (Mananagot siya sa madla dahil sa kanyang kabuktutan.)

 1. Panghalip na Patulad – ay inihalili sa itinutulad na bagay.

  Ganito/Ganire – Malapit sa nagsasalita

Ganito/Ganire ang paggawa niyan.

Ganito/Ganire kung umarte si Nora Aunor.

Ganito ang tamang pagngiti.

Ganyan – Malapit sa kausap

Ganyan nga kung umiyak si Momay.
Ganoon –  Malayo sa nag-uusap

Ganoon ang tamang pagtatapas ng niyog

 1. Panghalip na Pananong  –  inihahalili sa pangngalan kung nagtatanong.
 2. pangtao (sino, kanino)

Sino ang umutot?

Sino ang kumuha ng bolpen ko?

Kanino ang kalamay na ito?

Kanino kaya ang mapupunta ang gantimpala?
b.bagay, hayop, lugar (ano, alin)
Ano ang laman ng kahon?

Alin dito ang sa iyo?

 

 1. bagay, hayop, lugar, tao (ilan)

Ilan sa inyo ang sasali sa paligsahan?

Ilang halaman ang ating dadalhin?

 

 1. Kaukulan ng Panghalip

 2. Kaukulang palagyo–  kung ang panghalip ay ginagamit bilang simuno(subject) ng pangungusap.

Halimbawa:
1. Siya ay tutungo sa kapitolyo upang ilatag sa gobernador ang ating mga kahilingan.
2. Tayo ay magtitipid upang mabili natin ang gusto nating mga laruan.
3. Sila ay mga kinatawang nangungurakot sa kaban ng bayan.

2. Kaukulang Paari  – Ito ay nagsasaad ng pang-aangkin nag isang bagay sa loob ng pangungusap.

Halimbawa:
1. Ang bhay nila ay malapit sa paaralang iyong papasukan.

2. Ang aking lolo ay isang sastre.

3. Kaukulang Palayon  –  ginagamit na layon ng pang-ukol (preposition) o pandiwa (verb).
Halimbawa:

1. Ang batas na ito ay makasasama para sa madla.
2. Ang kamalig ay sinunog nila.

Ang kamalig ay sinunog nila.

Advertisements

The Problems with an Education in the Philippines

Well, I’ve already said quite a bit about the media, I know. However, I think it’s time we got to discuss the possible solutions to the rapidly degenerating literacy rate of the Philippines. First and foremost, just like Rizal, I think that education is indeed key to the success of any country. If we really want to lift ourselves up from being the laughing stock banana republic of Southeast Asia, then I think it’s time we tried to focus on the things that can help improve our knowledge and provide the right kind of lifestyle for the common Filipino citizen.

education_philippines

Unfortunately, just like the media, Philippine education seems to have its own set bizarre and unwanted issues that prevent it from being of greater help to the Filipino people:

Corruption

Well, I’m sure that most of you are more than a little familiar with this one. I, for one, am not all that surprised about it either. Well, just so most of you know, it’s been stated that majority of the taxes we pay supposedly goes to the department of education. If that is indeed the case, why are there so many students in the Philippines who are forced to study without classrooms, books or a means of safe transport.

The K-12 system which is supposed to be imposed this coming 2016 may look well on paper but its implications may prove to be more difficult considering the kind of culture we have. With just about every kind of process, be it a business transaction, a religious service or a legislative action involving a backroom deal, it’s less about the greater good and more about how much the people in charge can profit from the event.

Unqualified Personnel And Materials

No offense to teachers who may read this, but I have met my share of supposed “academics” who have nothing better to do than look out for number one. For every good teacher out there who wants to provide students with correct lessons, good ideas and with a dedication to giving children a brighter future, there are those who are irresponsible about the safety of students as well as what kind of values they’re trying to espouse.

Then there are those study materials out there, books and what not that all too often prove to be inadequate in providing students with accurate information. Wrong ideas as well as wrong facts will never help students in becoming productive citizens.

The Media

Ah, here we are again. I simply can’t stop attacking the media, can’t I?

Well, the fact that the media is anti-intellectual is probably one of the biggest reasons we’re not going anywhere as a nation. With the demonization of otherwise good examples of Pinoys like Ms. Uy and promotion of the airheads in PBB, is there really any surprise that majority of Pinoys aren’t interested in learning? Does it ever occur to anyone that it is essentially the celebrity-centered media that has taught our youths that being a celebrity is far more profitable and desirable than a successful businessman, doctor or lawyer?